Welkom op de site van Intermedzo Advies

Opdrachtgevers Intermedzo Advies bij de top drie van beste verzuimcijfers

Volgens de Vernet Health Ranking hebben de onafhankelijke bedrijfsartsen van Intermedzo Advies met hun opdrachtgevers Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) en Accare Kinder en jeugd psychiatrie de top drie van beste verzuimcijfers van bij Vernet aangesloten GGz organisaties. Vernet, een gerenomeerd onderzoeksbureau met ongeveer 400 aangesloten zorgorganisaties stelt jaarlijks de Vernet Health Ranking samen, op basis van een breed scala aan verzuimgegevens. Hierdoor is de Ranking een uitstekende afspiegeling van de effectiviteit van een totaal-aanpak.

Janneke Valk, één van de bedrijfsartsen van Intermedzo Advies, licht toe: "Alleen het verzuimpercentage geeft geen compleet beeld van wat er binnen een organisatie speelt. Onze aanpak is dan ook breder, met aandacht voor de werknemer zelf en haar of zijn situatie. Daardoor komen we echt tot de kern van de verzuimoorzaak."

Martha van der Vlugt, ook bedrijfsarts bij Intermedzo Advies, vult aan: "Verzuim heeft altijd twee kanten; de werknemer en de werkgever. Doordat we het probleem van de werknemer zo duidelijk krijgen is de werkgever meer geneigd de dialoog aan te gaan. Juist daar schuilt onze kracht. De effectiviteit van deze brede aanpak heeft geleid tot de uitzonderlijk goede score van de VNN en Accare."

Intermedzo Advies werkt resultaat-gericht
aan de gezondheid binnen uw bedrijf

Wij, Martha van der Vlugt en Janneke Valk, zijn twee vrijgevestigde bedrijfsartsen die nauw samenwerken binnen Intermedzo Advies. Met hart en handen werken we aan de gezondheid binnen uw bedrijf. Heel concreet door zieke medewerkers te helpen zo kort mogelijk uit de roulatie te zijn, maar minstens net zo belangrijk door samen met u te kijken hoe werkgerelateerd verzuim in de toekomst vermeden of verminderd kan worden.

Martha van der Vlugt en Janneke Valk