Onze aanpak

Bij uitstek resultaat-gericht, creatief,
praktisch en enthousiast.

Dat zijn de kernwoorden van onze aanpak. Daarbij proberen wij in de eerste plaats de energie en het verantwoordelijkheidsgevoel van de bewuste medewerker te mobiliseren.
Dat levert een beter en sneller resultaat op. Daarnaast proberen we de werkgever te motiveren eventuele drempels voor een vlotte reïntegratie weg te nemen.
De oplossingen die we aandragen toetsen we altijd eerst op hun haalbaarheid binnen uw bedrijf. Wij houden van korte lijnen, zijn flexibel en kunnen elkaar vervangen.

Via ons netwerk van collega-bedrijfs- en verzekeringsartsen, andere medisch-specialisten, psychologen, therapeuten en arbo-deskundigen kunnen we indien wenselijk ook een beroep doen op meer specifieke expertise.

Samen naar de oplossing

Natuurlijk doen wij onze uiterste best onze klanten en hun werknemers een uitstekende dienstverlening te bieden. Desondanks is het mogelijk dat een klant of werknemer niet tevreden is met de behandeling of het advies dat wij gegeven hebben. In zo’n geval zullen wij altijd proberen een voor alle partijen acceptabele oplossing te vinden. Soms is dit helaas niet mogelijk en is er de wens om een klacht in te dienen. Voor dergelijke uitzonderingsgevallen hanteren wij de volgende klachtenregeling.