Diensten

Verzuimbegeleiding: Verzuim is meer dan ziekte alleen...

Hoe mobiliseer je de krachten van een uitgevallen medewerker? Welke blokkades liggen aan het verzuim ten grondslag? Wat kan de werkgever of de direct leidinggevende doen om een medewerker weer op de been te krijgen? Als bedrijfsartsen hebben we oog voor het individuele belang, voor het belang van de organisatie, èn voor de passende combinatie tussen mens en werk. We praten met en luisteren naar de verzuimende medewerker; eerlijk, analyserend en indien nodig heel diepgaand. Maar we doen dit altijd in nauwe samenspraak met de direct leidinggevende. We zorgen ervoor dat de afstand tot de werkvloer zo klein mogelijk blijft.

Intermedzo staat voor tussenkomst: Verzuim is te voorkomen...

Hoe kunnen arbeidsomstandigheden worden aangepast opdat er minder uitval is? Welke werkrelaties kunnen – soms met relatief eenvoudige ingrepen – worden verbeterd?

Wij denken graag met u mee over het voorkomen van verzuim. We zoeken samen naar oplossingen die passen bij uw bedrijf en waar medewerkers mee uit de voeten kunnen.

Bemiddeling: Soms wordt samenwerking onwerkbaar...

Een ernstig conflict tussen een leidinggevende en een medewerker. Of tussen medewerkers onderling. Werknemers worden er ziek van. Of als ze dat al zijn, kan de situatie op het werk een spoedige terugkeer in de weg staan.

Als relaties op de werkvloer ernstig verstoord zijn, kan de tussenkomst van een objectieve buitenstaander nodig zijn. Wij kunnen dan bemiddelen en werken daarbij volgens de ‘mediation’ methodiek. We stellen vragen. Luisteren naar beide partijen. Maken pijnpunten bespreekbaar. Maar blijven onafhankelijk. Zo stimuleren we dat beide partijen tot een oplossing komen. Of als een oplossing onmogelijk blijkt, op een zo goed mogelijke manier uit elkaar gaan.

Coaching: Een begeleide groei naar een nieuwe situatie...

De talentvolle medewerker die doorgroeit naar een leidinggevende functie daarin een beroep moet doen op heel andere talenten. Of zijn collega die vastloopt in het oude, vertrouwde werk.

Veranderende omstandigheden of takenpakketten bieden uitdagingen, maar leiden soms ook tot onzekerheid en als gevolg daarvan tot verzuim.

Daarom bieden we medewerkers en leidinggevenden de mogelijkheid om een van te voren afgesproken periode door ons gecoacht te worden. Om als klankbord te fungeren en om te bewaken dat goede voornemens in daden worden omgezet. Een begeleide groei naar de nieuwe situatie.

Beoordeling: Experts in belastbaarheid...

Is de claim op een arbeidsongeschiktheidsuitkering terecht? Staat de fysieke conditie van een werknemer de uitoefening van een door de werkgever voorgestelde alternatieve functie inderdaad in de weg?

Als bedrijfsarts zijn we experts in de beoordeling van fysieke en mentale belasting en belastbaarheid. Vanuit die kwaliteit adviseren wij in de sociale- en particuliere verzekeringssector en aan rechtbanken en advocaten in juridische aangelegenheden.